Lodní denní deník Černé Perly

Čas od času se kojíme nadějí, že budeme-li hodní, dovolí nám bůh stát se piráty

Pirátství ve starověku

Jak se bojovalo proti námořním lupičům?

Zdá se, že námořní lupiči, kteří pronásledovali obchodní lodě, dosahovali jen skromných úspěchů. Řečtí obchodníci totiž vytvářeli lodní družstva. Ta pak vysílala na palubu obchodních lodí ozbrojence na odstrašení pirátů. Jinou možností ochrany bylo, že lodě seskupené do konvojů byly střeženy doprovodnými, tkzvanými konvojovými loděmi, které měly rovněž na palubě ozbrojence.

Rozsah loupežení na moři se snížil teprve tehdy, když Athéňané po prvním napadení Peršany vybudovali mohutnou flotilu. Díky ní uštědřili v roce 480 př. n. l. drtivou porážku útočníkům. Nejen to - pohroma postihla i piráty, proti nimž se nyní začal vést též energický boj. Athéňany založený námořní spolek, do nějž vstoupily městské státy na obou pobřežích Egejského moře, zajišťoval obchodním lodím doprovod triér. Současně spolek usiloval o vymýcenÍ námořního lupičství na řeckých ostrovech a na pobřeží Jónského moře.

Období klidu ale nemělo dlouhého trvání. Piráti se znovu objevili, když v roce 404 př.n.l. zanikla athénská nadvláda nad mořem. Nyní byl nadbytek nezaměstnaných vojáků a námořníků, kteří mohli rozmnožit řady námořních lupičů.

Žádné komentáře
 
Bylo nás tam roku onoho - johoho!- patnáct chlapců statných lodníků, šli jsme jako vlci do toho pod palmami blízko rovníku - ba jo!!!