Lodní denní deník Černé Perly

Čas od času se kojíme nadějí, že budeme-li hodní, dovolí nám bůh stát se piráty

Pirátství ve starověku

Kdo byli klilijští piráti?

 

 

 

Nejobávanějšími námořními lupiči starověku byli Kilikijci. Jejich doupata se skrývala v zálivech obklopených skalami v Kilikiji na jižním pobřeží dněšního Turecka. Velkou podporu a ochranu nalezli v osobě jménem Mithridata (kolem roku 130 - 63 př.n.l.), krále malé pontské říše rozkládající se na severovýchodním pobřeží Malé Asie. Spolu s ním ohrožovali nejdůležitější námořní cesty Říma, který po svém vítězství v punských válkách v roce 146 př.n.l. dosáhl hegemonie na Středozemním moři. Nejnebezpečnější zbraní Kilikijců byly jejich malé obratné veslice, takzvané liburny. Aby nahnali větší strach svým nepřátelům, vyvěšovali na ráhnech vlajky s umrlčí hlavou nebo jiným symbolem smrti. Když objevili loď sibující kořist, přiveslovali k ní a z kastelu svých lodí přeskočili na palubu své oběti. Zde pak bojovali mečem a dýkou.

Kilikijce měli přes 1000 lodí, údajně dobyli drtivého vítězství nad Římem a vyplenili a zničili asi na čtyři sta míst pobřeží. Jejich hlavní kořist ale spočívala ve výkupném, které si vynutili od bohatých zajatců.

Žádné komentáře
 
Bylo nás tam roku onoho - johoho!- patnáct chlapců statných lodníků, šli jsme jako vlci do toho pod palmami blízko rovníku - ba jo!!!