Lodní denní deník Černé Perly

Čas od času se kojíme nadějí, že budeme-li hodní, dovolí nám bůh stát se piráty

Morseova abeceda

.-   A

-...   B

-.-.   C

-..   D

.   E

..-.   F

--.   G

....   H

----   CH

..   I

.---   J

-.-   K

.-..   L

--   M

-.   N

---    O

.--.   P

--.-   Q

.-.   R

...   S

-   T

..-   U

...-   V

.--   W

-..-   X

-.--   Y

--..   Z

.----   1

..---   2

...--   3

....-   4

.....   5

-....   6

--...   7

---..   8

----.   9

-----   10

 
Bylo nás tam roku onoho - johoho!- patnáct chlapců statných lodníků, šli jsme jako vlci do toho pod palmami blízko rovníku - ba jo!!!